SBU: Tabell 1a

Tabell1a. Sammanfattning av resultaten från 21 experiment med reducerad kolhydratintag hos patienter med metabolt syndrom eller manifest typ 2 diabetes.
¯= Minskning  ­= Ökning
+ = Lågkolhydratgruppen bäst (jmf m högkolhydratgruppen eller med sedvanligkost)
–  = Högkolhydratgruppen bäst (jmf m lågkolhydratgruppen)
0 =   Ingen skillnad
– info  = Ingen upplysning om ändringav medicineringen
– med = Alla deltagare utan medicin från början
* = p<0.05;   ** = p<0.01;   *** =p<0.001;  **** = p<0.0001

 

Carb

Cal%

LC/HC

Reduckal.

n

Drop

outs

Längd

HbA1c

insulin

glukos

Insulin

area

Glukos

area

Minskad

medicin

 

LC

HC

diff

LC

HC

diff

LC

HC

diff

Coulstonet al.  1987[6]

Cross-over

40/60

nej

9

0

30 dagar

+***

+***

– info

Coulstonet al. 1989 [7]

Cross-over

40/60

nej

8

0

30 dagar

0

0

+***

+***

-info

Fuhet al. [8]

Cross-over

40/60

nej

11

0

30dagar

+***

+***

-info

Garg et al. 1994 [9]

Cross-over

40/55

nej

41

0

12veckor

¯

­

+**

¯

­

+****

+**

+***

– info

Gutierrezet al. [10]

Untreated.

On antidiab drugs

Cross-over

25/55

25/55

nej

9

19

0

0

12veckor

12veckor

¯

¯

­

­

+*

+**

¯

¯

­

¯

+**

+***

+

Samaha et al- [11]

RCT

37/51

nej

132

21/32

½år

¯

0

+

¯

¯

+**

-info

Stern et al. [12]

RCT

30/50

nej

132

20/25

1 år

¯

¯

+

¯

¯

+

¯

¯

+

-info

Vernonet al. [13]

Single-arm

(15)

nej

14

?

8månader

¯

+***

+

Yancyet al. 2003 [14]

Single-arm

(15)

nej

7

0

16veckor

¯

+*

¯

+

+

Gannonet al. [15]

Cross-over

20/55

nej

8

0

10veckor

¯

0

+***

¯

¯

+**

+**

+**

-med

Miyashitaet al. [16]

RCT

39/62

ja

22

0

4veckor

¯

¯

+*

¯

¯

0

-med

Boden et al. [17]

Cross-over

3.9/39.7

ja

10

0

3veckor

¯

+**

+*

+**

+

McAuleyet al. [18]

RCT

26/45

nej

93

4/2

24veckor

¯

¯

+

¯

¯

+

– info

Yancyet al. 2005 [19]

Single-arm

10

nej

28

7

16veckor

¯

+***

¯

+*

+

Dalyet al. [20]

RCT

33.5/45.2

ja

102

11/12

3månader

¯

¯

+

+

Dysonet al. [21]

RCT

17.3/39.3

ja

13

0/1

3månader

¯

¯

+

– info

Nuttallet al [22]

Cross-over

29/55

nej

6

0

5veckor

¯

+****

­

¯

+***

0

+***

-med

Westmanet al. [23]

RCT

13/44

nej/ja

84

17/17

24veckor

¯

¯

+

¯

¯

+

¯

¯

+

+

Wohlever et al

RCT

39/46.5/51.9

nej

166

10

1år

¯

¯

¯

¯

Daviset al. [24]

RCT

33/50

nej

105

10/10

1år

¯

­

+

+

Volek et al [25]

RCT

12/56

nej

40

0

12veckor

¯

¯

+*

¯

¯

+**

-med

Al-Sarrajet al. [26]

RCT

24.9/52.5

nej

56

8/9

12 veckor

¯

­

+***

¯

¯

+***

-med

I am an independent medical researcher