Kolesterolsænkning forebygger ikke hjerteinfarkt

(Henvisninger til de artikler jeg fortæller om findes i min bog The Cholesterol Myths. Den er gratis på webben og kan også fås gratis som en E-bog fra Smashwords.

I mange år har vi fået at vide at vi kan forebygge hjerteinfarkt ved at sænke vores kolesterol. Idéen opstod hos forskere i Framingham, en lille by udenfor Boston.De havde observeret at kolesteroltallet hos mennesker der fik hjerteinfarkt var højere end andres. Derfor antog de at det også var det høje kolesteroltal, der var årsagen til hjerteinfarkt; et højt kolesterol var en risikofaktor for hjerteinfarkt. Tanken var nærliggende, fordi åreforkalkede arterier indeholder også meget kolesterol og åreforkalkning er ofte mere udtalt hos mennersker, der dør i hjerteinfarkt.Men en statistisk sammenhæng er ikke det samme som en årsagssammenhæng. Hvis det høje kolesteroltal var årsagen til åreforkalkning og hjerteinfarkt skulle begge dele kunne forebygges ved at sænke kolesteroltallet. Det kan de ikke.

Det viser for det første meta-analyser af de kolesterolsænkende eksperiment der foretogs inden de nye kolesterolsænkende mediciner blev indført.  I nogle af forsøgene faldt antallet af dødelige hjerteanfald en smule, i andre øgede hjertedødeligheden. Tabellen nedenfor viser resultaterne fra en sådan meta-analyse, publiceret i det medicinske tidsskrift British Medical Journal i 1992. Læg mærke til at den totale dødeligheden var større i behandlingsgrupperne, dem der fik den kolesterolsænkende behandling. At antallet ikke-dødelige hjerteinfarkt var lidt lavere i behandlingsgrupperne skyldes med al sikkerhed at mange af eksperimenterne ikke blev udført blindt; både lægerne og deltagerne vidste hvem der fik behandling og hvem der fik sukkerpiller, en almindelig årsag til at resultaterne blir bedre end ellers. At de ikke-dødelige hjerteinfarkter blev færre fremgår af at hjertedødeligheden var uforandret.

Behandlings-
grupperne
Kontrol-
grupperne
Antal patienter
Ikke-dødelige infarkter (%)
59,514
2.8
53,251
3.1
Antal patienter
Dødelige infarkter (%)
60,824
2.9
54,403
2.9
Antal patienter
Antal dødsfald totalt (%)
60,456
6.1
53,958
5.8

At andre meta-analyser har vist positive resultater efter sænkning af kolesteroltallet skyldes at de der har foretaget analyserne har udelukket nogle af de forsøg, som gav uønskede resultater.

At de gamle kolesterolsænkende præparater var virkningsløse plejer man at bortforklare med at kolesterolsænkningen var for ringe. Men en ny type medicin, de såkaldte statiner (for eksempel Zocord®, Mevacor®, Lescol®, Lipitor® og Pravachol®) er effektive, siges det, fordi de er i stand til at sænke kolesteroltallet med mere end 40 %. Deres virkning skyldes imidlertid ikke kolesterolsænkningen, de har andre mere nyttige egenskaber og statinerne er effektive, hvadenten de sænker kolesterolet med mere end 40 % eller blot så lidt som de tidligere ineffektive præparater. Desværre er de også cancerfremkaldende, i det mindste hos gnavere. Mere om statinerne i afsnit 6.

Læs mer om dette her:

Cholesterol lowering trials in coronary heart disease: frequency of citation and outcome.

A hypothesis out-of-date: The diet-heart idea. Publiceret i Journal of Clinical Epidemiology. I samme nummer findes en kritisk kommentar samt mit svar. Der findes også en analyse af vores debat på internet.

Is atherosclerosis caused by high cholesterol?

High cholesterol may protect against infections and atherosclerosis

I am an independent medical researcher